Aanpassingen regels fietsen in het centrum en peperstraat

Beste ondernemers,

Het centrumgebied van Purmerend is een voetgangerszone. Op tijden dat er werd geladen en gelost werd hierop een uitzondering gemaakt die fietsen toestond. Dit gaan we, mede op verzoek van de ondernemers, aanpassen. Omdat fietsen in de binnenstad voor veel overlast zorgt, mag dat vanaf 29 januari niet meer. Vervelend als je het centrum als fietspad gebruikte, maar fijn voor het wandelend publiek dat niet altijd bedacht is op fietsers.

Het centrumgebied blijft dus een voetgangersgebied, zoals het was. De uitzonderingen die daar op waren verdwijnen. Wel komt er een fietsverbinding tussen de Gedempte Where en Nieuwstraat. In de Kalversteeg en Koestraat mogen fietsers, te gast, fietsen. Dit geldt alleen voor fietsers. Snorfietsen en bromfietsen zijn niet toegestaan.

Vanaf 22 januari tot en met 5 maart 2019 lag dit voorstel ter inzage op het stadhuis. Er werden zorgen geuit waarnaar we hebben geluisterd. Bij aantoonbare medische noodzaak is een ontheffing van het fietsverbod aan te vragen.

Ontheffing
Bij aantoonbare medische noodzaak is een ontheffing van het fietsverbod aan te vragen. Deze ontheffing kan schriftelijk worden aangevraagd bij het team Vergunningen, Beleid en Advies, door middel van een brief of een e-mail naar APV@purmerend.nl. Hiervoor is een bijgevoegde doktersverklaring waaruit een medische noodzaak blijkt nodig. De ontheffing zal worden verleend voor een periode van 5 jaar. Daarna kan verlenging worden aangevraagd wanneer de medische noodzaak nog aan de orde is. Het legestarief voor 2020 bedraagt €46,20.

Verzinkbare palen Peperstraat
Verder is er nog aanpassing die we vanaf 4 februari doorvoeren in de Peperstraat. Daar blijven de verzinkbare palen op dinsdag (marktdag) tussen 9.00 en 14.00 uur omhoog. Dit is op verzoek van de ondernemers in de Peperstraat. De straat wordt hiermee op de dinsdagen dat er markt is aantrekkelijker voor het winkelend publiek om in te lopen en te winkelen. Tot nu staan er regelmatig vervoersmiddelen van leveranciers waardoor de straat minder toegankelijk is voor het winkelend publiek.

Met vriendelijke groet,

Henk Noordhuis
Maatschappelijk \ Wijkmanagement
Wijkmanager Centrum Purmerend en Dorpsmanager Beemster

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *