BOF Nieuwsbrief Januari 2018

Van het bestuur
Het bestuur van de BOF blikt tevreden terug op een bewogen jaar. Hoogtepunten dit jaar waren de twee grote evenementen, de Caribbean Shopping-Night en de Black Friday Night Purmerend. De sfeerverlichting baarde echter grote zorgen. Het heeft veel te lang geduurd voordat deze op alle locaties brandde. Met de firma Avontuur worden gesprekken gevoerd voor compensatie van de door ons geleden schade.

Steeds meer wordt de BOF betrokken in belangrijke kwesties, die spelen in onze binnenstad. Op deze wijze zijn wij als bestuur steeds meer in staat om jullie belangen zo goed mogelijk te behartigen. In dit verband is het goed om nog eens het belang van de BOF-website te benadrukken. Deze bevat, met dank aan Robin Gort, veel en actuele informatie over belangrijke zaken die thans spelen in onze stad. Wij gaan op deze voet verder en wensen alle ondernemers goede zaken toe in 2018!

Van BOF naar BIZ
Het Binnenstad Ondernemers Fonds genereert haar inkomsten via de Reclamebelasting. Deze belasting zal in de komende jaren worden afgeschaft. Daarnaast zijn er andere organisatievormen (dan een Ondernemersfonds) om de belangen van de aangesloten ondernemers optimaal te kunnen behartigen. Op dit moment transformeren veel winkelgebieden en industrieterreinen naar een zogenaamde Bedrijfs Investerings Zone (BIZ). Een BIZ heeft dus significatie voordelen t.o.v. een Ondernemersfonds. Voor het bestuur van de BOF reden genoeg om in 2018 de voorbereidingen te gaan treffen voor een overgang naar een BIZ in 2019. In de loop van dit jaar zullen wij jullie hierover nader informeren.

Purmerend werkt!
Purmerend-Werkt is een uniek evenement dat op de laatste zondag van januari 2019 plaats gaat vinden in de binnenstad van Purmerend. Tijdens dit evenement komen meerdere dingen samen: bedrijven die zich willen presenteren, leerlingen op zoek naar een vervolgopleiding, werkgevers op zoek naar personeel, stagiairs op zoek naar een stageplaats, aanbieders van opleidingen op zoek naar nieuwe deelnemers – een echte Purmerend-Werkt markt dus! Kom naar de kick-off van dit evenement op maandag 29 januari in P3. De volledige uitnodiging en beschrijving tref je aan op de website van de BOF via de volgende link: http://www.bofpurmerend.nl/purmerend-werkt-kick-off/

Paasbest Purmerend
Wij zijn van mening dat goed georganiseerde grote evenementen in de gehele binnenstad van Purmerend veel toegevoegde waarde kunnen opleveren voor de promotie van en het bezoek aan onze stad. Daarnaast is wel gebleken tijdens de Black Friday Night Purmerend, dat dergelijke evenementen ook jullie kassa’s flink laten rinkelen. We zijn dan ook nu bezig om een groot en prachtig evenement te gaan organiseren in het eerste kwartaal van 2018. Op 24 en 25 (koopzondag) maart is het in de hele binnenstad “Paasbest Purmerend”. En zo gaat de binnenstad er dan ook uitzien: op z’n Paasbest. We denken aan modeshows in de Lutherse Kerk, een streekmarkt op de Kaasmarkt en last but not least een heus Paasplein op de Koemarkt met vele activiteiten. We komen snel bij jullie terug met meer informatie hierover.

Mobiliteitsvisie
Onlangs is de mobiliteitsvisie aangeboden aan de Gemeenteraad. Dit is een eerste aanzet die uiteindelijk een antwoord moet geven op de huidige knelpunten en toekomstige ontwikkelingen op het gebied van o.a. verkeer en parkeren. De doelstelling is om de binnenstad autoluw te maken en zeker niet autovrij. Geadviseerd wordt om te streven naar een volledige ringweg rondom Purmerend met parkeervoorzieningen aan de rand van de binnenstad. De BOF is gesprekspartner in deze ontwikkelingen en zal zeker de belangen van de binnenstad-ondernemers behartigen. Wij zullen jullie in de komende periode informeren over de toekomstige ontwikkelingen. Meer informatie hierover http://www.bofpurmerend.nl/mobiliteitsstudie-purmerend/

Straatevenementen
De “straten” weten de weg naar de BOF steeds beter te vinden als het gaat om het organiseren van een zogenaamd straatevenement. Ook in 2018 is er budget bechikbaar voor leuke initiatieven in de straten om uiteindelijk meer bezoekers naar de binnenstad te bewegen. Op de website van de BOF kunnen jullie het aanvraagformulier downloaden via de volgende link: http://www.bofpurmerend.nl/wp-content/uploads/2016/05/bof-Aanvraag-formulier-straat-event.pdf

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *