Gemeente Purmerend: Brief aan de horeca m.b.t. terrasuitbreiding

Beste horeca-ondernemer,

Het kabinet heeft het gisteravond officieel bekendgemaakt: restaurants en cafés mogen op 1 juni vanaf 12.00 uur beperkt weer open. Gelukkig, een stap in de goede richting! Na wekenlang dicht te zijn geweest, is het tijd om weer te starten. En zeker nu het mooie weer de Purmerenders uitnodigt om naar buiten te gaan en op onze mooie terrassen te vertoeven.

We realiseren ons dat het een beperkte start is en dat de voorschriften niet voor de inkomsten zullen zorgen, die u gewend bent in deze tijd van het jaar. Het vereist van u veel creativiteit en inzet om te voldoen aan de eisen van de 1,5-metersamenleving.

De gemeente wil graag met u meedenken. We zijn veel in overleg met Koninklijke Horeca afd. Purmerend, met de BIZ Koemarkt, de PCO, de PRO en de ondernemersverenigingen in de wijkwinkelcentra. Zij geven ons veel input om de juiste beslissingen te kunnen nemen. Zij zijn er om uw belangen te behartigen.

Komende week neemt het college van B&W een beslissing over een pakket aan lokale ondersteunende maatregelen. Belangrijk daarbij is om de horeca ruimte te bieden, zodat u uw gasten een fijne en veilige plek kunt bieden en uw personeel veilig kan werken. We houden u hierover op de hoogte.

Wel willen we u alvast meedelen dat u, zonder extra kosten, de mogelijkheid heeft om een uitbreiding van uw terras aan te vragen met een start op 1 juni en een doorloop tot 1 augustus 2020. Om het voor u wat eenvoudiger te maken, is voor uw tijdelijke uitbreiding geen terrasvergunning nodig. We verzoeken u hiervoor een mail te sturen aan apv@purmerend.nl, met daarin meegestuurd een tekening van het totale vergrote terras, het aantal en de plek van de tafels, stoelen en parasols, de maatvoering en de tijden waarop uw terras geopend zal zijn. Wellicht kunt u met meerdere restaurants/cafés samen een aanvraag indienen. Dat kan u tijd schelen en zorgt voor eenheid met uw buren.

U kunt ook een aanvraag indienen als u nu geen terras voert en tijdelijk een terras zou willen plaatsen.

Gemeente Purmerend zal de aanvraag versneld behandelen en bekijkt ter plaatse of de uitbreiding kan worden toegestaan. Houdt u er daarom rekening mee dat er voldoende loopruimte is buiten uw terras en dat het verkeer en nooddiensten niet worden belemmerd. Op en rondom uw terras moeten uw gasten, uw personeel en voorbijgangers te allen tijde 1,5 meter afstand kunnen bewaren. U ontvangt van ons bericht of uw aanvraag wordt goedgekeurd en als dit niet het geval is, zoeken we samen naar een oplossing.

U kunt uiteraard voor 1 juni zelf al schuiven met meubilair om een werkbare inrichting te bepalen. Wel vragen we u met klem de spullen naderhand weer op te ruimen, zodat mensen niet aan de tafeltjes plaatsnemen en de openbare ruimte niet wordt belemmerd.

Voor 1 juni zullen we u op de hoogte brengen van verdere ondersteunende maatregelen die de gemeente treft. Samen met u zullen wij de regels, die gelden op de terrassen, duidelijk communiceren naar de inwoners van Purmerend. We vragen u de landelijke voorschriften, welke vertaald worden in de noodverordening, goed in de gaten te houden. Deze worden gepubliceerd op de website van de Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland. Koninklijke Horeca Nederland biedt op haar website heel veel informatie voor de horecasector en over de exacte maatregelen en voorschriften.

Tenslotte wensen we u alle succes bij het weer opstarten van uw bedrijf, zij het in beperkte vorm. En let u alstublieft heel goed op uw gezondheid en die van uw gasten en uw personeel. Ondanks enige versoepeling is het nog altijd essentieel dat we elkaar scherp moeten houden om besmetting met het coronavirus te voorkomen. De heropening van de horeca geeft u als ondernemer hierin een grote verantwoordelijkheid.

Hoogachtend,
namens burgemeester en wethouders van Purmerend,

Mario Hegger
Wethouder Economische Zaken

Download deze brief digitaal als PDF hier.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *