Gemeente Purmerend: ondernemers- enquête. Meedoen mogelijk tot 21 november!

Geachte heer, mevrouw,

Onlangs ontving u van ons een uitnodiging om deel te nemen aan de enquête voor ondernemers in de binnenstad. Wij hebben u daarover benaderd, omdat uw input van belang is om de plannen voor een toekomstbestendige binnenstad vorm te geven.

Denk mee en vul in!
Tot en met 21 november kunt de enquête nog invullen. De vragen gaan in op bijvoorbeeld het voorzieningenaanbod, de bereikbaarheid en concrete actiepunten voor de binnenstad. Het invullen van de vragenlijst duurt ongeveer 15 minuten. De resultaten van de enquête worden vertrouwelijk behandeld en geanonimiseerd bij publicatie. U vindt de enquête opdtnp.nl/ondernemerpurmerend of via de QR-code onderaan deze mail. Heeft u de enquête al ingevuld dan kunt u deze mail als niet verzonden beschouwen.

Alle informatie die wij ontvangen, analyseren wij en koppelen we op een later moment nog aan u terug.

Programma Binnenstad
De enquêtes en bijeenkomsten zijn onderdeel van het programma Binnenstad. Het programma wordt opgebouwd uit een plan voor de toekomst en een uitvoeringsprogramma met concrete acties en projecten voor de komende 5 jaar. Het programma wordt samen met adviesbureau DTNP opgesteld. Naast ondernemers geven ook inwoners, bezoekers, eigenaren, jeugd, toerisme, culturele-, onderwijs- maatschappelijke- en sportinstellingen hun kijk op de zaak. Wij hopen ook op uw bijdrage te kunnen rekenen. Zo werken we samen aan de binnenstad van de toekomst.

Partners
Het Programma Binnenstad maakt deel uit van de Economische Visie 2040 waarin de ambities voor een sterke, toekomstbestendige, nieuwe gemeente Purmerend worden beschreven. Het Programma Binnenstad wordt uitgevoerd in samenwerking met diverse partners, zoals de provincie Noord-Holland, DNWS, INretail en Retailland. Programma Binnenstad (visie en uitvoeringsprogramma) is mede mogelijk gemaakt met behulp van de subsidie “Uitvoeringsregeling toekomstbestendige winkelgebieden” van de Provincie Noord-Holland.

Met vriendelijke groet,

Inge Reijmer

Ruimtelijk \ Staf Ruimtelijk Domein – programmamanager Binnenstad

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *