Gemeente Purmerend: Uitnodiging binnenstadsatelier Purmerend en enquête

De toekomst van onze binnenstad bepalen we samen – doet u mee?

Geachte ondernemers,

Purmerend heeft een prachtig historisch centrum, een unieke plek waar je kunt ondernemen, beleven, wonen en werken. Kortom: onze binnenstad heeft veel te bieden. Inwoners, bezoekers, eigenaren en ondernemers zijn er trots op en dat willen wij graag zo houden. Daarom gaan we samen aan de slag voor een toekomstbestendige binnenstad.
Wij nodigen u graag uit om deel te nemen aan één van de twee binnenstadsateliers voor ondernemers Binnenstad.

In een interactieve werksessie bespreken we met u ambities, opgaven en kansen voor de toekomst op korte en lange termijn. We vragen u om mee te denken over het toekomstige gebruik en de uitstraling van het vastgoed en de openbare ruimte van de binnenstad. Het is in ieders belang om met elkaar in gesprek te gaan want alleen samen houden we de binnenstad aantrekkelijk om te wonen, te werken, te ondernemen en te bezoeken. Voor nu en in de toekomst.

Binnenstadsatelier – vastgoed
Dinsdag 26 oktober van 17:30 – 19:00 uur (incl. broodje) of op
Dinsdag 26 oktober van 19:30 – 21:00 uur

Aanmelden
U kunt zich aanmelden door een mail te sturen naar mijn collega Susanne Witkamp – van Eck, email economischevisie@purmerend.nl. Na het aanmelden ontvangt u de locatie waar de bijeenkomst wordt gehouden. Als u een voorkeur heeft voor één van de twee tijdstippen kunt u dit aangeven. We horen het ook graag als u niet aanwezig kunt zijn bij het binnenstadsatelier zodat we u op een later moment op de hoogte kunnen brengen van de voortgang.

Er komen ook binnenstadsateliers met eigenaren, inwoners en culturele instellingen en er worden enquêtes afgenomen (online en fysiek). Ook het bezoeken van scholen om meningen en wensen van jongeren te horen is onderdeel van de aanpak. Om dit proces vorm te geven heeft de gemeente adviesbureau DTNP ingeschakeld.

Wat gaan we doen?
De komende driekwart jaar gaan we samen aan de slag met een programma voor de binnenstad. Consumentengedrag is snel aan het veranderen. Ook lokaal spelen grote ontwikkelingen, zoals de bevolkingsgroei en gebiedsontwikkelingen als het Waterlandkwartier. Daar zitten voor de binnenstad kansen en uitdagingen in. Daarom is het belangrijk een antwoord te hebben op vragen als: wat voor binnenstad willen we zijn? Wat is daarvoor nodig? Wat betekent dit voor een transformatie van functies en welke gebieden gaan dan transformeren? Voor welke bezoekers moet het dan aantrekkelijker worden gemaakt? Hoe sluit de openbare ruimte beter aan bij die behoeftes? Welke bouwhoogtes zijn wenselijk aan de randen van het centrum? En hoe behouden we het historisch karakter?

We vragen u om mee te werken aan de ondernemersenquête.
Onderdeel van dit onderzoek is een enquête onder alle ondernemers van de binnenstad van Purmerend. Op deze manier krijgen wij meer inzicht in de mening van ondernemers over bijvoorbeeld het voorzieningenaanbod, de bereikbaarheid van de binnenstad en concrete actiepunten voor de binnenstad. Wij willen benadrukken dat de resultaten van de enquête vertrouwelijk worden behandeld, en geanonimiseerd worden bij publicatie (niet te herleiden op naam/adres).

U vindt de enquête op: https://www.dtnp.nl/ondernemerpurmerend

Met vriendelijke groet,

Inge Reijmer
Programmamanager Binnenstad

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *