Nieuwsbrief Parkeren: besluiten gemeenteraad en lancering parkeerverwijssysteem

Beste ondernemer,

Op 26 juni nam de gemeenteraad een besluit over de parkeermaatregelen in de binnenstad en de locatie van een nieuwe parkeergarage. De komende tijd worden de parkeermaatregelen gefaseerd uitgevoerd. De precieze invulling van verschillende onderdelen wordt met de direct betrokkenen nog besproken.

Om u goed te informeren en waar mogelijk te betrekken sturen wij u graag een nieuwsbrief. Het is de bedoeling deze maandelijks uit te brengen.

Aanmelden voor de nieuwsbrief?
Klik hier

Wilt u geen nieuwsbrief ontvangen, maar wel op de hoogte blijven van de laatste stand van zaken? Kijk dan regelmatig op www.purmerend.nl/parkerencentrum

Besluiten gemeenteraad
De gemeenteraad heeft op 26 juni twee besluiten rond parkeren genomen.
Er komt een halfverdiepte parkeergarage voor het stadhuis.
De parkeermaatregelen ‘optimaliseren’, ‘compenseren’ en ‘beïnvloeden’ worden ingevoerd.
Daarnaast heeft de raad de voorstellen aangevuld met een aantal amendementen.
Een volledig overzicht van de maatregelen vindt u op www.purmerend.nl/parkerencentrum
Lees meer

Amendementen op de besluiten
Welke amendementen zijn aan de voorstellen toegevoegd:
– In het deel van de Gors-Noord rond de Waterlandlaan (Ilpendammerstraat/Markerkade) wordt parkeerregulering vervroegd ingevoerd vanwege de hoge parkeerdruk.
– Het tarief voor een dagkaart in Claxonate wordt verlaagd naar 6 euro per dag. Daarmee is het goedkoper dan een dagkaart voor parkeren op straat.
– Bij uitbreiding van de parkeerregulering naar de omgeving van het stadhuis worden de parkeerplekken voor medewerkers omgezet naar betaald parkeren plekken.
– De interne organisatie van het stadhuis gaat medewerkers stimuleren niet met de auto te komen.
– Nadat de bouw van een nieuwe parkeergarage voor het stadhuis is afgerond, start het college met de ontwikkeling van de Schapenmarkt, in combinatie met een mogelijke ondergrondse openbare parkeergarage op deze locatie.
Lees meer

Wat gebeurt er nu?
De maatregelen worden vanaf oktober in fases ingevoerd. Voor een deel ervan geldt dat er eerst met bewoners en/of ondernemers uit de directe omgeving wordt gesproken. De situatie verschilt per buurt en dat vraagt om maatwerk bij de invoering.

Op de pagina www.purmerend.nl/parkerencentrum vindt u steeds de laatste stand van zaken. Ook houden wij u via deze nieuwsbrief maandelijks op de hoogte.
Lees meer

Lancering dynamisch parkeerverwijssysteem (PRIS)
Op 10, 11 en 12 juli worden er dynamische parkeerverwijssysteemborden geplaatst. De borden komen op de Beemsterbrug, Neckerdijk, Hoornselaan en Purmersteenweg (tegenover het stadhuis). Op de Jaagweg (ter hoogte van het busstation) wordt later in de zomer ook een dynamisch bord geplaatst. Plaatsing van de borden duurt per bord circa een halve dag, waarbij maximaal één rijbaan wordt gestremd. Verkeersregelaars zorgen voor de doorstroming en een veilige verkeerssituatie.

Op de borden komt behalve de locatie van de parkeergarages ook te staan of deze vol of vrij zijn, plus het aantal vrije parkeerplaatsen. Dat laatste geldt in eerste instantie alleen voor de Eggert parkeergarage. De Claxonate heeft een upgrade van het systeem nodig om het aantal vrije parkeerplaatsen te tonen. De gemeenteraad heeft geld toegezegd om dit mogelijk te maken. Tot die tijd wordt op de borden getoond dat de Claxonate vol of vrij is.

Het parkeerverwijssysteem wordt in de tweede helft van juli getest. In augustus wordt het officieel in gebruik genomen.

Gemeente Purmerend
communicatie@purmerend.nl

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *