PERSBERICHT: STEMMING BIZ PURMEREND CENTRUM 2019

We zijn zeer verheugd dat er zoveel ondernemers voor het BIZ initiatief gestemd hebben, dank daarvoor. Dit grote draagvlak was echter net niet genoeg om aan de wettelijk vereiste drempels te komen, slechts 2% kwamen we tekort. Een teleurstelling ja, maar ook een aansporing om te evalueren hoe een toekomstige samenwerking dan vorm moet krijgen, een samenwerking die in onze ogen essentieel is.

De initiatiefnemers vanuit PCO en BOF hebben de afgelopen maanden hard gewerkt aan de voorbereidingen van de BIZ Purmerend Centrum. Gelukkig konden ze rekenen op veel sympathie en begrip voor hun overtuiging dat een vitale en aantrekkelijke binnenstad alleen tot stand kan komen als er intensief samengewerkt wordt door alle betrokkenen. De BIZ moet dit mogelijk maken.

Het tot stand komen van een BIZ heeft ook een wettelijke grondslag nodig en die schrijft voor dat er gestemd moet worden door meer dan de helft van de betrokken ondernemers en dat daarvan 2/3 voor moet stemmen. Het draagvlak is dan wettelijk verankerd en maakt het mogelijk dat uiteindelijk iedereen mee betaalt aan de activiteiten die nodig zijn om de binnenstad aantrekkelijk te maken en houden: als de consument in een interessante, gezellige, inspirerende, schone, groene binnenstad is geweest dan komt hij terug!

Een breed gedragen gevoel van noodzaak en nut, een duidelijke uitspraak vóór samenwerking, dus voor de initiatiefnemers het signaal om door te gaan met het zoeken naar oplossingen. Wordt vervolgd dus!

Namens de initiatiefnemers:

Richard Gort
Voorzitter PCO