Uitbreiden fietsparkeren Oude Vismarkt

Beste bewoners en ondernemers,

Vanaf 15 februari 2017 voert aannemer Germieco – in opdracht van de gemeente –werkzaamheden uit aan de Oude Vismarkt. De werkzaamheden duren tot en met 1 maart 2017 (afhankelijk van de weersomstandigheden) en leiden tot hinder voor omwonenden. In deze brief leggen we uit waar deze hinder uit bestaat.

15 februari t/m 1 maart
De Oude Vismarkt is afgesloten tussen huisnummer 1 en de Peperstraat. Tijdens de werkzaamheden kan er geen gebruik worden gemaakt van de parkeerplaatsen op de Oude Vismarkt. De Weerwal blijft gedurende de werkzaamheden bereikbaar vanaf de Gedempte Where.

27 en 28 februari
De Peperstraat is afgesloten op maandag 20 en 21 februari zodat de werkzaamheden aan de inrit uitgevoerd kunnen worden.

Bereikbaarheid
De aannemer zal de startdatum van het werk uiterlijk 3 dagen van tevoren per brief aankondigen. Woningen en bedrijven blijven bereikbaar met loopschotten.

Fietsparkeren uitgebreid
Het fietsparkeren is na de werkzaamheden uitgebreid met 16 RVS-rijwielbijzethekken die plaats bieden aan 32 fietsen.

Vragen
Heeft u nog vragen? U kunt dan contact opnemen met de toezichthouder van de gemeente, de heer T. Schmidt. Hij is bereikbaar via telefoonnummer (0299) 452 452.

Met vriendelijke groet,

Michiel Otto
Projectleider