Uitnodiging inloopbijeenkomst Visie op Mobiliteit

Beste ondernemer,

Op 9 januari 2018 hebben wij u in de nieuwsbrief Werken & Ondernemen geïnformeerd over het beleidsstuk ‘Visie op Mobiliteit Purmerend 2040’ dat binnenkort aan de gemeenteraad wordt voorgelegd. Naar aanleiding daarvan hebben wij van een aantal ondernemers teruggekregen dat er nog behoefte is aan toelichting op deze visie. Met name het beleidsuitgangspunt om een meer autoluwe binnenstad na te streven, roept vragen op. In deze brief willen wij hier graag op ingaan en u vervolgens uitnodigen voor een inloopbijeenkomst waar u hierover met ons in gesprek kunt gaan.

Visie op mobiliteit 2040
De ‘Visie op Mobiliteit’ is opgesteld naar aanleiding van de grote woningbehoefte in Purmerend en de gevolgen die dit heeft voor de mobiliteit. Vóór 2040 wil Purmerend circa 10.000 woningen bouwen om in deze woningbehoefte te voorzien. Een deel van deze woningen wordt in de binnenstad gerealiseerd. Projecten zoals Post NL, Brantjesoever, Wagenweggebied, Waterlandlaan e.d. zijn hier voorbeelden van. Al deze ontwikkelingen hebben logischerwijs gevolgen voor de mobiliteit in de stad. De ‘Visie op mobiliteit’ omschrijft welke gevolgen dat zijn, hoe de gemeente denkt hier mee om te gaan en of er maatregelen nodig zijn.

Autoluwe binnenstad
Meer woningbouw in de binnenstad heeft een effect op de beschikbare ruimte. De ruimte die er is, willen we benutten voor de inwoners van Purmerend. Dat maakt dat de auto een stap terug moet doen. Meer mensen, betekent meer verblijfsgebied. Daarom zet de gemeente naar de toekomst in op een route naar een autoluw stadshart.
Maar wat betekent een meer autoluwe binnenstad? Aan de hand van de volgende punten en maatregelen is dat het volgende:

1. Ontmoedigen van doorgaand verkeer door de binnenstad. Hiermee streven we na dat juist binnenstadbezoekers hun bestemming gemakkelijker kunnen bereiken. We onderzoeken onder meer of een randweg rondom Purmerend haalbaar is en we doen onderzoek naar een rotondemodel in de binnenstad.

2. Ontmoedigen van de parkeerbehoefte van toekomstige bewoners in de binnenstad. Door alternatieve vervoerswijzen (fiets, (elektrische) deelauto, OV) aantrekkelijker te maken en onder bepaalde voorwaarden geen parkeervergunning te verstrekken aan nieuwe bewoners.

3. Realiseren van parkeerfaciliteiten aan de randen van de binnenstad. Door een onderzoek naar een parkeergarage in het Wagenweggebied en nabij het gemeentehuis.

4. Beter benutten van huidig parkeeraanbod. Door de komst van een dynamisch parkeerverwijssysteem.

Het woord ‘autoluw’ kan tot enige verwarring leiden
Sommigen van u lezen er wellicht ‘autovrij’ in. De gemeente heeft geen enkele intentie om de binnenstad volledig autovrij te maken. De gemeente streeft ernaar de binnenstad beter bereikbaar te maken en deze te ontzien van doorgaand verkeer. Op pagina 28 van de visie kunt u de volledige omschrijving van een meer autoluwe binnenstad lezen. U treft het volledige plan op de volgende website (zie agendapunt 8): https://raad.purmerend.nl/commissie-stedelijke-ontwikkeling-en-beheer-8-februari

Inloopbijeenkomst
Wij organiseren een inloopbijeenkomst waarin u persoonlijk met ons in gesprek kunt over de visie. We nodigen u van harte uit om daarbij aanwezig te zijn op:

Donderdag 15 februari 2018
Van 18:00 tot 20:00 uur
Gemeentehuis Purmerend

U kunt binnenlopen wanneer het u uitkomt. Tijdens de bijeenkomst zijn wethouder Harry Rotgans, wethouder Hans Krieger en verschillende collega’s van de gemeente aanwezig die uw vragen kunnen beantwoorden.

Met vriendelijke groet,

Hans Krieger
Wethouder Verkeer en Vervoer

Harry Rotgans
Wethouder Economische Zaken

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *