Uitslag Beste Binnenstad 2017

Purmerend is helaas niet door naar de laatste ronde in de verkiezing Beste Binnenstad 2017-2019. Toch is Purmerend in de top 5 geindigd, Hoofddorp en Almere gaan samen strijden om de nummer 1 positie. Hieronder een uitgebreid juryrapport, onderaan de pagina is een download link te vinden met het document als .pdf bestand.

Verkiezing Beste Binnenstad 2017-2019
Juryrapport – September 2017

De binnenstad van Purmerend heeft de afgelopen twee jaar grote stappen gemaakt, maar deze stappen zijn net niet voldoende om te behoren tot de finalisten. Iedere genomineerde binnenstad is op basis van het ingeleverde bidbook beoordeeld door de jury van de Verkiezing Beste Binnenstad. In dit juryrapport is per thema toegelicht hoe de jury de binnenstad van Purmerend heeft beoordeeld. Door tot de groep van 5 genomineerde binnensteden te behoren heeft de binnenstad van Purmerend zich nadrukkelijk in positieve zin onderscheiden. Dat is een grote prestatie en een goede stimulans om door te gaan.

Ieder jurylid heeft op zijn of haar vakgebied een score gegeven van 1 tot maximaal 5 punten. De jury beoordeelt de binnensteden op 12 thema’s en zo kunnen de steden een gemiddelde van maximaal 5 punten vergaren. In de categorie grote binnensteden is het hoogst behaalde gemiddelde punt een 3,6. In de categorie middelgrote binnensteden is het hoogste behaalde gemiddelde punt een 3,2. Hieruit valt dus op te maken dat er in middelgrote steden nog kansen liggen om zich de komende jaren verder te ontwikkelen.

De jury heeft Purmerend beoordeelt met een gemiddelde score van 3,1 (maximaal haalbaar zijn 5 punten.)

Ontwikkeling binnensteden staat centraal
De titel Beste Binnenstad is een kwaliteitslabel. Tijdens de Verkiezing Beste Binnenstad worden alle facetten van de binnenstad onder de loep genomen. De Beste Binnenstad is niet de binnenstad met het leukste winkelaanbod of de meest spraakmakende architectuur, maar onderscheidt zich in de volle breedte van andere binnensteden door op 12 thema’s de grootste vooruitgang te boeken. Zowel vanuit de optiek van de consument als het bedrijfsleven, bewoners en bezoekers. De titel Beste Binnenstad beloont innovatie en dynamiek.

Beoordeling jury
De binnensteden die deelnemen aan de Verkiezing Beste Binnenstad worden beoordeeld door een jury. De vakjury bestaat uit 19 professionals uit het bedrijfsleven, overheid, onderwijs en cultuur.

Cultuur
Purmerend scoort ruim voldoende op cultuur. De visie op kunst en cultuur voor een vitale binnenstad is goed. Op het gebied van samenwerking en organisatie valt er nog progressie te maken. Cultuur wordt goed ingezet om de stad te programmeren en het merk Purmerend te laden(storytelling). Echt spraakmakende investeringen op het gebied van cultuur zijn in de afgelopen twee jaar niet zichtbaar.

Digitalisering
Purmerend is goed op weg op het gebied van digitalisering. De stad is hard aan het werk om een goed platform op te zetten en betrekt hier alle stakeholders bij. De stad gebruikt de online- mogelijkheden, maar het kan zich meer focussen op instant nieuws en klantbeleving. Daarnaast is er voor bezoekers van de binnenstad gratis Wi-Fi, ook hier liggen meer kansen.

Duurzaamheid / Toekomstbestendigheid
De stad heeft een flexibel bestemmingsplan waarmee ze zich weerbaar kan opstellen tegenover onzekere ontwikkelingen in de toekomst. Daarmee illustreert de stad dat ze zich in elk geval ten dele bewust is van veranderingen in de wereld om ons heen. Op het gebied van duurzaamheid zijn er een aantal positieve initiatieven, zoals de energiescans voor bedrijven en het stimuleren van het gebruik van streekproducten. Op het gebied van klimaatbestendigheid zijn er enkele resultaten genoemd, zoals een groene daktuin bij nieuwe appartementen.

Gastvrijheid
Purmerend heeft een mooi opgesteld document waarin de relatie met Amsterdam duidelijk onderstreept wordt. De visie en focus is in lijn met de merkidentiteit van de stad. Er liggen binnen deze visie kansen om gastvrijheid hier nadrukkelijker een rol in te laten spelen. De manier waarop Purmerend inspeelt op de wensen van klanten en het meten van deze wensen blijft onduidelijk na het lezen van het bidbook.

Leisure
Purmerend wordt door de vakjury als een erg actieve stad gezien op het gebied van leisure. Er zijn door het jaar heen veel activiteiten die passen bij het profiel als historische marktstad met een ‘menselijke maat’. Volgens de jury liggen er kansen in relatie tot bovenregionale ‘iconische’ trekkers en evenementen, die kunnen bijdragen aan een grotere naamsbekendheid als attractieve binnenstad.

Marketing
Er is in de afgelopen 2 jaar hard gewerkt door Purmerend om een goed, nieuw marketingbeleid te ontwikkelen. De plannen worden breed gedragen in de stad, wat een belangrijke voorwaarde is voor een succesvol marketingbeleid. Purmerend heeft slim samengewerkt met Amsterdam op het gebied van SmartCity en heeft zich zo goed op de kaart gezet. De andere plannen van het marketingbeleid moeten nog omgezet worden in acties maar zien er veelbelovend uit.

Mobiliteit
Door investeringen in capaciteitsverhogingen van de randwegen is de binnenstad bereikbaarder en leefbaarder geworden. Een nieuw parkeerinformatiesysteem zal de autobereikbaarheid in de binnenstad ook verbeteren. Daarnaast is er aandacht voor langzaam verkeer door investeringen in fietsnietjes en vernieuwde stallingen. De innovatieve maatregelen om gedrag van automobilisten positief te beïnvloeden en om meer gebruik te maken van duurzame vervoermiddelen missen nog. Dit biedt nog kansen voor de toekomst. Een vernieuwend element waar wel gebruik van wordt gemaakt is solar led wegmarkering. De jury is hier enthousiast over.

Openbare ruimte
De vele events die er worden georganiseerd zorgen voor beleving en sfeer in de binnenstad. De aandacht voor het straatmeubilair is op orde. De overige ontwikkelingen zijn in de afgelopen twee jaar op het gebied van de openbare ruimte relatief beperkt. Op het gebied van onderhoud van de openbare ruimte bestaat er een ‘werkgroep beheer winkelgebied centrum’. Dit ziet de jury als een positieve ontwikkeling. De samenwerking biedt kansen voor versterking in de toekomst.

Organiserend vermogen
Er zijn veel samenwerkingsverbanden en initiatieven in Purmerend. Voorbeelden hiervan zijn de werkgroep Wonen boven Winkels, de klankborgroep stadspromotie en werkgroep beheer winkelgebied. Er is een goede organisatiebasis in Purmerend aanwezig en de stad heeft grote ambities. Het resultaat moet echter nog zichtbaar worden.

Retail
Purmerend centrum heeft de afgelopen jaren minder bestedingen gehaald uit niet-dagelijkse artikelen. Daarentegen is op het gebied van bestedingen in dagelijkse artikelen er sprake van een significante groei en scoort de binnenstad beter dan de KSO 2016 Randstad benchmark. De heropening van het gerenoveerde winkelcentrum Eggert in het stadshart heeft gezorgd voor een belangrijke impuls. Nieuwe retailformats hebben zich gecommitteerd, waaronder H&M en Jeans Centre. In de voormalige V&D opent de fashion en lifestyle formule Sportsworld.

Vastgoed
Purmerend heeft de afgelopen twee jaar zeker niet stil gezeten op het gebied van vastgoed. Een paar prachtige projecten zijn ontwikkeld en dankzij deze projecten zijn er mooie stukjes historie uit de stad bewaard gebleven. Daarnaast is het Eggert winkelcentrum in Purmerend aangepakt om te kunnen voldoen aan de wensen van de hedendaagse retailer en bezoeker.

Wonen
De jury spreekt haar waardering uit aan de aandacht die wordt besteed aan het behoud van historische kenmerken in de stad. Er zijn veel woningbouwprojecten opgestart of lopende. De samenwerking tussen private partijen en de gemeente is goed. Het flankerende beleid is beperkt. Gezien de zeer krappe markt met veel dynamiek zijn er kansen om wonen in de binnenstad te intensiveren en middels flankerend beleid de kwaliteit van wonen verder te verbeteren.

Juryrapport downloaden
Download hier het Juryrapport van de Verkiezing Beste Binnenstad 2017-2019.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *