Verkiezing schoonste winkelgebied 2019

De Nederlandse winkelgebieden worden steeds schoner. Hoewel winkelgebieden nog altijd n¡et zo schoon zijn als de rest van Nederland, zorgen aandacht en samenwerking in winkelgebieden de laatste jaren voor een stijging in zowel de schoonbeleving als de objectieve schoonheidsgraad. Deze tendens blijven we stimuleren door middel van onze Verkiezing van het Schoonste Winkelgebied.

Deze rapportage bevat de scores van 2019 voor schoon en beleving van de winkelgebieden in uw gemeente. Met deze benchmark kan de dialoog over de schoonaanpak met betrokkenen worden opgestart dan wel kan succesvolle samenwerking worden gevierd.

Hoe hebben we gemeten
In de maanden mei tot en met augustus is aan het winkelend publiek in de deelnemende winkelgebieden een digitale vragenlijst voorgelegd. Elk deelnemend winkelgebied is op een doordeweekse dag bezocht, tussen 9.00 uuren 18.00 uur.

Op basis van de CROW-methode is ook een aantal aanvullende gegevens verzameld over onder meer de hoeveelheid zwerfafval en de algemene staat van de winkelgebieden. De finale schoonbeleving van het winkelend publiek is tot stand gekomen door twee beoordelingscijfers te middelen, te weten het cijfer dat de bezoeker heeft gegeven voor de schoonheidsgraad in het algemeen en de schoonheidsgraad op dit moment. Dit cijfer bepaalt de plaats op de ranglijst.

In voorliggende rapportage wordt een kort overzicht gegeven van geheel Nederland, van de gemeente als geheel, om vervolgens elk winkelgebied apart te behandelen. Leidraad hlervoor zijn geweest zowel de enquêtes als het observatieformulier.

In de bijlagen achterin deze rapportage vindt u de complete vragenlijsten van de bezoekersenquête en het observatieformulier. Tot slot bevat de bijlage een nadere toelichting op de doelstelling en totstandkoming van het onderzoek.

Meer lezen?
Download hier de rapportage:
Rapport schoonste winkelgebied Purmerend 2019

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *